Sunday 4th December 2022

ถึงเวลาคิดเสียใหม่ กับวิธีคิด “มูลค่าหุ้น”

April 19, 2022 by mikemikemike
No Comments

ถึงเวลาคิดเสียใหม่ กับวิธีคิด “มูลค่าหุ้น”
พวกเราเชื่อว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคสมัยที่ “มูลค่า” ต้องปรับวิธีการคิดเสียใหม่และทำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคำว่า “ถูก” อาจเป็นมากกว่าการพึ่งพาตัวชี้วัดทางบัญชี – Franklin Templeton – Rethinking Value Research
มันมีช่วงเวลาของหุ้นบลูชิพ หุ้นวัฎจักร ตราสารหนี้เอกชน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ อื่น ๆ รวมไปถึงช่วงเวลาที่เราต้องถือเงินสด ความเป็นจริงก็คือ ไม่มีการลงทุนใดที่จะดีไปได้ตลอด – Sir John Templeton

jumbo jili

จงยืดหยุ่นและเปิดกว้างกับการลงทุนหลากหลายรูปแบบ – Sir John Templeton
ประโยคข้างต้น เป็นประโยคที่ปรากฎในบทวิจัยเกี่ยวกับการคิดมูลค่าของ Franklin Templeton ที่สะท้อนให้เห็นว่าการคิดมูลค่าในยุคนี้ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนไป และเราต้องมีความคิดที่ยืดหยุ่นต่อสินทรัพย์ต่าง ๆ เพราะ ไม่มีสินทรัพย์ใดที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีทุกช่วงเวลา

การวิเคราะห์มูลค่าอาจเป็นมากกว่าการวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทล้วน ๆ ซึ่งเป็นวิธีคิดดั้งเดิมจากปรมาจารย์ด้านมูลค่าอย่าง Benjamin Graham ที่ในตอนนี้แม้แต่ Warren Buffett เองที่ทำตาม Playbook เล่มดังกล่าว และอ่าน Pink sheets (หุ้นที่ไม่ผ่านเงื่อนไขจดทะเบียนในตลาดหลัก) เป็นปึก ๆ ยังออกมากล่าวว่า การหาหุ้นตามสูตรของคุณเกรแฮมในตอนนี้ถือว่าหาได้ยากมาก ๆ

สล็อต

วิธีคิดมูลค่าแบบปกติ
โดยปกติแล้วหากเราพูดถึงเรื่องมูลค่าเราอาจจะนึกถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

ราคา หรือต้นทุนของหุ้นจากกำไร กระแสเงินสดและสินทรัพย์
คุณภาพ ซึ่งก็คือปัจจัยที่มีความสอดคล้องกับพื้นฐาน เช่น มีแนวโน้มที่คาดการณ์ได้ไหม มีความผันแปรต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างไร และมีความเสี่ยงแบบไหน
การเติบโต ที่ต้องมีอัตราต่อเนื่องรวมไปถึงสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ระยะยาว ถ้าพูดง่าย ๆ เราอาจจะดูว่า earning power ของบริษัท หรือ ศักยภาพในการทำกำไร ของธุรกิจและอุตสาหกรรมว่าอีกซัก 5 ปี หรือ 10 ปี จะยังเติบโตต่อเนื่องอยู่หรือไม่

สล็อตออนไลน์

เหตุการณ์ ในส่วนนี้อาจจะเป็นสตอรี่ทางพื้นฐานต่าง ๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยปลดล็อกมูลค่าหุ้นออกมา อย่างเช่น อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในยุคปัจจุบันที่ถูกปลดล็อดมาจากแต่ก่อนแล้วว่า มีความสำคัญต่อหลากหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบันจริง ๆ

วิธีคิดมูลค่าแบบ Templeton Global Equity Group (TGEG)
แต่หากมาดูที่ framework แนวคิดของ Franklin Templeton หลัก ๆ แล้วการคิดมูลค่าจะประกอบไปด้วยการคำนึงถึงปัจจัย 5 ส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย

คุณภาพ ซึ่งก็คือคุณภาพของบริษัทเชิงพื้นฐาน ในระยะยาว
คลาสสิค หรือการใช้ข้อมูลในอดีตมาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งหากยกตัวอย่างง่าย ๆ ก็อาจจะเป็น การเติบโตย้อนหลัง หรือการทำได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้

jumboslot

การเติบโตที่ยังไม่ได้มีการให้ราคา หรืออีกในหนึ่งก็คือในอนาคตบริษัท มีการเติบโตที่ดีหรือสูง ซึ่งผู้เล่นในตลาดอาจยังไม่ได้มองถึงส่วนนี้
สินทรัพย์ที่ถูกตีราคาผิดพลาด ในส่วนนี้อาจหมายถึงการคำนวณราคาสินทรัพย์ของบริษัทเทียบกับมูลค่าทางพื้นฐานที่แท้จริง บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล
กระแสเงินสด การสร้างกระแสเงินสดในอนาคตถือเป็นสิ่งที่การประเมินมูลค่านั้นขาดไม่ได้ เพราะ ทำให้เราทราบได้ว่าจริง ๆ แล้วอมูลค่าของบริษัทนี้ ถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ จากการสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างแท้จริง

ตัวอย่างแนวทางการประเมินมูลค่าของ Templeton Global Equity Group (TGEG): การคาดการณ์ PE ใน 6 ปีข้างหน้า

slot

มาถึงส่วนของกลยุทธ์ตัวอย่างกันแล้ว ในส่วนนี้ทาง Franklin Templeton ได้ทำการประเมินมูลค่าผ่านตัวแปรสองชนิดซึ่งก็คือ ตัวแปรยอดนิยมอย่างค่า PE ซึ่งในที่นี้ทาง Franklin Templeton ใช้เป็นตัว FY 6 PE หรือตัวคาดการณ์ค่า PE ในอีก 6 ปีข้างหน้า มาจับคู่กับ Sales growth หรือการเติบโตของยอดขาย

และนำปัจจัยทั้งสองตัวมาแบ่งตาม Quintiles 5 ส่วน โดย Quintile 1 (Q1) จะแบ่งเป็นหุ้นที่มีค่า PE ถูกที่สุด (น้อยที่สุด) และ Sales growth สูงที่สุด ในขณะที่ Quintile 5 (Q5) จะเป็นหุ้นที่มีค่า PE ที่แพงที่สุด และมี Sales Growth ที่น้อยที่สุด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุน