Tuesday 6th June 2023

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากมา…บริหารอย่างไรดี ?

April 24, 2022 by mikemikemike
No Comments

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากมา…บริหารอย่างไรดี ?

จากประกาศที่สรรพากรประกาศมาตราการ “ภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์” อันจะทำให้ผู้ฝากเงินที่มีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ “ทุกบัญชี” รวมกันเกินกว่า 20,000 บาท ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
ต้องบอกว่ามาตราการนี้มีอยู่นานแล้ว คือ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั้งปี ถ้าเกิน 20,000 บาท ธนาคารมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แต่ว่า ท่าน”นักฝากเงิน” พยายามบริหารจัดการโดยไม่ให้เสีย

jumbo jili

ภาษีด้วยการกระจายหลายๆ บัญชี แต่เดิมที ถ้าดอกเบี้ยออมทรัพย์ ดูแล้วใกล้จะได้ถึง 20,000 บาท ก็จะเปิดบัญชีเพิ่มในธนาคารเดิม ทำให้ต่อบัญชีดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่ถึง 20,000 บาท แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา สรรพากรบอกว่าเฮ้ย!! อย่างงี้ไม่ได้เป็นการเลี่ยงภาษี ก็ ให้ธนาคารพาณิชย์ รวมดอกเบี้ยเงินฝากในทุกๆ บัญชีของบุคคลคนเดียวกัน ถ้าเกิน 20,000 นั้นไซร้ ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย “นักฝากเงิน” ได้ทราบอย่างนั้นก็ไม่รอช้าไปเปิดอีกธนาคารนึง กระจายบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปหลายๆ ธนาคารโดยบริหารให้แต่ละธนาคารมีดอกเบี้ยรับไม่เกินกว่า 20,000 บาท
แต่อนิจจามา พ.ศ.2562 ด้วยระบบ IT ที่ดีมากขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูล มีมากขึ้น จีงทำให้สรรพากร ได้ให้ธนาคารพาณิชย์แจ้ง ท่านนักฝากเงิน ผู้มีเงินฝากให้ยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไปที่สรรพากร โดยถ้า…

สล็อต

ไม่ยินยอม ท่านจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทันทีตั้งแต่บาทแรก แม้ว่าทั้งปี จะไม่ถึง 20,000 บาทก็ตาม
แต่ถ้า ยินยอม ก็เหมือนเดิมครับ ถ้าดอกเบี้ยเราไม่ถึง 20,000 ก็จะไม่ถูกหักภาษี แต่ถ้ารวมดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั้งหมดทุกบัญชี ทุกธนาคารแล้ว เกิน 20,000 บาท ทางสรรพากรก็จะแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ แต่ละที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ดอกเบี้ยของนักฝากเงิน ท่านนั้น
นั้นหมายความว่า…ด้วยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ได้รับในอัตรา 0.5% ต่อปี ท่านนักฝากมีเงินฝากออมทรัพย์ทุกบัญชี ทุกธนาคาร รวมเกินกว่า 4 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ได้รับรวมก็จะเกิน 20,000 บาท ซึ่งก็จะถูกหักภาษี 15% ผลตอบแทนสุทธิก็จะเหลือ 0.425% ยิ่งน้อยใหญ่!!

สล็อตออนไลน์

บริหารอย่างไรดี ?
ครับ!! คำตอบ ณ ขณะนี้ คือ กระจายมาที่กองทุนตลาดเงิน ซึ่งเป็นกองทุนเสี่ยงต่ำมาก (ส่วนใหญ่ความเสี่ยงระดับ 1 เสี่ยงต่ำที่สุด) เนื่องจากปัจจุบันกองทุนตราสารหนี้ยังไม่เสียภาษี
ทางเลือกที่จะมาทดแทนเงินฝากได้ ?
กองทุนตลาดเงิน ที่มีความเสี่ยงระดับ 1 ที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐ ที่เรียกว่า ตั๋วเงินคลังเกินกว่า 80% ด้วยไม่มีความเสี่ยงด้านผิดนัดชำระหนี้ (เครดิตรัฐบาลไทย) และลดความผันผวนของราคาด้วยลงทุนตั๋วเงินคลังที่อายุตราสารสั้นๆ ด้วยถือกินดอกไปเรื่อยๆ ซึ่งดอกเบี้ยรับก็จะค่อยเพิ่มไปในมูลค่า NAV ทุกวันทุกวัน ไปเรื่อยๆ

jumboslot

เลือกกองไหนดี ?
ด้วยตราสารที่ลงทุนจะคล้ายกันมาก ส่วนใหญ่คือ ตั๋วเงินคลังอายุสั้น ผลตอบแทนของกองทุนประเภทนี้ จึงไม่ทิ้งกันมากในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่ 1.1 – 1.25% ต่อปี
กองทุน K-CASH ของ บลจ.กสิกรไทย นำมาผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีประมาณ 1.25% ต่อปี
กองทุนอื่นอย่าง PhatraAMP ของบลจ.ภัทร, SCBTMFP-I ของ SCBAM ก็ไล่เลี่ยกันมา 1.1 ปลายๆ ถึง 1.2% เศษ
…ด้วยการบริหารที่คล้ายกันผลงานจึงตัดกันด้วยค่าธรรมเนียม โดยกองทุน K-CASH ของ บลจ.กสิกรไทย คิดค่าธรรมเนียมโดยรวมต่ำสุดทั้งปี ที่ 0.1445% เท่านั้น กองอื่นคิดมากขึ้นผลตอบแทนก็น้อยลงลดหลั่นไป!!

slot

ส่วนข้อจำกัดของกองทุนประเภทนี้ คือ รับเงินค่าขาย T+1 หมายถึง ขายวันนี้จะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคาร วันรุ่งขึ้นประมาณเวลา 12.00 น. ซึ่งจะใช้เงินต้องวางแผน 1 วัน
แต่อย่างไรก็ตาม!! ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้ท่านโดยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงจาก ดอกเบี้ย 0.425% (ออมทรัพย์ถูกหักภาษี) เป็น 1.00% แค่นี้ผลตอบแทนก็เพิ่มมาเท่าตัวแล้ว (ส่วนท่านที่ต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นอาจเพิ่มเติมกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีนโยบายลงทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มากขึ้นได้) และทุกกองทุนที่แนะนำ สามารถออมผ่าน Streaming for fund ซื้อขายกองทุนรวมผ่านออนไลน์กับ บล.บัวหลวง ที่ครบ ง่าย สบาย สไตล์มืออาชีพ!! ศึกษากลไกการจ่ายผลตอบแทนให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน